Nagykovácsi Kispatak Óvoda

A Kispatak Óvoda az egyetlen önkormányzati fenntartású óvodája Nagykovácsinak.
Múltjára visszatekintve, az óvoda alapítása közel 130 éve történt. Az egykor egycsoportos kis óvoda mára két épületben működő, tizenegy csoportos, 310 gyermek neveléséről gondoskodó, ötven embernek munkát adó nevelési-oktatási intézménnyé vált.
Székhely intézményünk (Kaszáló utca 16-18.) 6 csoporttal rendelkezik, valamennyi osztatlan életkori összetételű. Tagóvodánk, a Forrás tagóvoda (Dózsa György utca 39.) 5 csoporttal működik. Közülük három osztatlan és kettő osztott életkorú gyermekcsoport.
Pedagógiai Programunk „A természet útjain-természetes neveléssel” címet viseli. A program alappillérei a nyitottság, a természet felé való odafordulás, a hagyományok és jeles napok tisztelete, a kölcsönös elfogadás, a szabad játék elsődlegessége és az élményközpontú tapasztalatszerzés.
Szakmai, pedagógiai hitünk olyan erőt és értéket képvisel, melyet bátran és büszkén vállalhatunk. Legfőbb célként azt tűztük ki, hogy nevelőmunkánkkal elégedettséget szeretnénk elérni. Ez a sikeres nevelő-fejlesztőmunka az alapja a hozzánk járó gyerekek és szüleik megelégedésének, amely folyamatosan magas színvonalon teljesül.
„Óvoda – Kispatak. Mennyi-mennyi hasonlóságot rejt e két elnevezés tartalma. A patak csöppnyi esőcseppeket fogad magába, terelget gonddal, szeretettel. Utat enged a gyorsabbaknak, felkarolja a gyöngébbeket. Partjai, mint ölelő karok szelíden, lágyan mutatják a helyes utat a vízcsepp-gyermekeknek. Végig e kicsiny falun át a nagyvilágig. Mert a patak is útjára engedi gyermekeit, mikor megerősödve, felfedezve a világot a folyóig érnek. A patak otthont ad, védelmet nyújt az apró halnak, a törékeny pillangónak, a vadorzó piócának, a szeleburdi vízipóknak, a bámészkodó békának, a lustán lengő nádnak és mindenkinek, aki rátalál.
…mint ahogyan mi is, itt a Kispatak Óvodában.”
(részlet a Kispatak Óvoda „A természet útjain-természetes neveléssel” című Pedagógiai Programjából)

Munkatársaink

Szabó Orsolya

Szabó Orsolya

igazgató
Végzettségek: óvodapedagógus, szociálpedagógus, szaktanácsadó, közoktatási vezető
Közel harminc éve dolgozom óvodapedagógusként, rendkívüli hivatástudattal, energiával és szerelemmel.
Húsz éve élek családommal Nagykovácsiban. A Kispatak Óvoda igazgatójaként második vezetői ciklusomat töltöm.
Pályakezdőként és nagy gyakorlatú szakemberként is állandóan kerestem és keresem a megújulást, az innovatív utakat/lehetőségeket, a másként gondolkodást és a kreatív megoldásokat, melyek előbbre viszik az óvodapedagógiát. Nyitottság jellemez emberként és pedagógusként egyaránt.
Elkötelezett vagyok a környezeti fenntarthatóságban, a természeti értékek megóvásában, és ennek mintaként való továbbadásában nem csak a jövő generációja, de a jelen pedagógus társadalma és a családok felé is.
Tóth Mária

Tóth Mária

igazgató-helyettes
Végzettségek: óvodapedagógus, óvodai szakértő, közoktatási vezető        
A Barackfa csoport óvodapedagógusaként dolgozom több mint egy évtizede. A csoportban végzett feladataim mellett, helyettesként segítem az igazgató munkáját.  Férjemmel és két gyermekemmel 2008 óta élünk Nagykovácsiban. Munkámat a gyerekszeretet, az empátia, tolerancia, elhivatottság, együttműködés és kreativitás jellemzi. Nagyon fontos számomra a vidám hangulat, hogy a gyerekek szeretetteljes, nyugodt légkörben nevelkedjenek miközben játékosan szerezhetnek új ismereteket.
Célom, hogy a rám bízott gyermekek ismerjék és védjék a természet értékeit, a szépre fogékony, hagyományokat tisztelő, másokkal együttműködni tudó felnőttekké váljanak.
Szabó Éva

Szabó Éva

tagóvoda igazgató
Végzettségek: óvodapedagógus, közoktatási vezető.
2003 óta gyakorlom ebben az óvodában az óvodapedagógusi hivatásomat. 2010-ben kértek fel a tagintézmény vezetésére, ahol a mai napig örömmel dolgozom a gyerekekért és az óvodáért. Szerencsésnek mondhatom magam, mert olyan közösség élén állhatok, akik velem együtt fontosnak tartják a magas színvonalú, gyermekközpontú nevelést, megőrizve a múlt értékeit, hagyományait. A kiegyensúlyozott nevelés, a család és az óvoda együttműködésével valósítható meg. Ezért a tiszteletre és a bizalomra épülő folyamatos kommunikációt képviselem, hiszen célunk közös: a gyermekek felkészítése az eredményes iskolakezdésre.
Tagintézményünk, immár "Örökös Zöld óvoda" címmel is büszkélkedhet.
Juhász Rita

Juhász Rita

élelmezésvezető
Végzettségek:   
dietetikus, élelmezésvezető
pedagógiai asszisztens
pénzügyi és számviteli ügyintéző
Több mint 20 éve töltöm be a Nagykovácsi Kispatak Óvoda dietetikus- élelmezésvezetői munkakörét. Főbb feladataim közé tartozik a gyermekétkeztetés megszervezése, az ételek monitoringja, a melegítő konyhák működtetése és ellenőrzése, valamint ezzel összefüggő gazdasági-pénzügyek intézése.
Elérhetőségem:
email: kispatakhianyzas@gmail.com
tel: 06 30 479 52 14