Forrás Tagóvoda - Dózsa György utca

Játszótéri mászókák
A Nagykovácsi Kispatak Óvoda, Dózsa György utcai Forrás tagóvodája, 1954 óta várja a település óvodás korú gyermekeit.
Az eltelt évek alatt több alkalommal került sor az épület bővítésére, legutóbb 2014-ben, amikor megtörtént az épület korszerűsítése is.
Ennek eredményeként, óvodapedagógusaink a mai kor elvárásainak megfelelő, jól felszerelt, akadálymentes intézményben nevelhetik a rájuk bízott gyermekeket.
Óvodásaink mozgásigényének kielégítését változatos mozgásfejlesztő eszközökkel ellátott tornatermünk biztosítja. Árnyas udvarunk és virágos csoport teraszaink megteremtik a mindennapos mozgás, levegőzés lehetőségét, valamint kültéri foglalkozások megtartását.
Óvodapedagógusaink 5 csoportban, 130 gyermek neveléséről gondoskodnak.
Nevelőtestületünk tagjai felkészült és képzett pedagógusok, akik rengeteg tapasztalattal, szakmai tudástőkével rendelkeznek, és hivatásként tekintenek munkájukra.
Fontos számunkra, hogy a gyermekek szívesen járjanak óvodába, és életkoruknak, érdeklődésüknek és fejlettségüknek megfelelő tevékenységek felkínálásával biztosítsuk fejlődésüket. Ebben, jelentős szerepük van a pedagógiai munkát segítő kollégáknak, a dajka néniknek és a pedagógiai asszisztenseknek.
A rászoruló gyermekek felzárkóztatása, az integrációjuk és a tehetséggondozás a fejlesztő szakemberekkel történő napi együttműködéssel valósul meg.
Gyermekeink nevelése az óvoda és a család közös feladata, ezért bizalomra és tiszteletre épülő partneri kapcsolatokra törekszünk, melyek a harmonikus együttműködés alapjai.
Nevelő munkánkat „A természet útjain, természetes neveléssel” című helyi pedagógiai program alapján végezzük.
Szeretetben, családias légkör megteremtésével, a szabad játék elsődlegességével, az élménypedagógia módszerével, tevékenységközpontú komplex neveléssel kívánjuk a gyerekek tapasztalatszerzését és fejlődését elősegíteni.
Pedagógiai munkánk során fontosnak tartjuk a magyarságtudat erősítését, kultúránk, szokásaink, hagyományaink és a múlt értékeinek megismerését, átadását.
Immár Örökös Zöld óvodaként működünk, ezért a gyermekek környezettudatos nevelése, a fenntartható fejlődésre való törekvés beépültek mindennapjainkba.
Tagintézményünk valamennyi dolgozóját egy cél vezéreli: óvodás gyerekeink boldog óvodás éveket töltsenek a Forrás tagóvodában.