Székhely intézmény - Kaszáló utca

Kaszáló
A Kispatak Óvoda Nagykovácsi egyetlen önkormányzati fenntartású óvodája.
Múltjára visszatekintve, az óvoda alapítása közel 130 éve történt. Az egykor egycsoportos kis óvoda mára, két épületben működő, tizenegy csoportos, 310 gyermek neveléséről gondoskodó, ötven embernek munkát adó nevelési-oktatási intézménnyé vált.
Székhely intézményünk (Kaszáló utca 16-18.) 6 csoporttal rendelkezik, valamennyi osztatlan életkori összetételű. Tagóvodánk, a Forrás tagóvoda (Dózsa György utca 39.) 5 csoporttal működik. Közülük három osztatlan és kettő osztott életkorú gyermekcsoport.
Pedagógiai Programunk „A természet útjain-természetes neveléssel” címet viseli. A program alappillérei a nyitottság, a természet felé való odafordulás, a hagyományok és jeles napok tisztelete, a kölcsönös elfogadás, a szabad játék elsődlegessége és az élményközpontú tapasztalatszerzés.
Szakmai, pedagógiai hitünk olyan erőt és értéket képvisel, melyet bátran és büszkén vállalhatunk. Legfőbb célként azt tűztük ki, hogy nevelőmunkánkkal elégedettséget szeretnénk elérni. Ez a sikeres nevelő-fejlesztőmunka az alapja külső és belső partnereink megelégedésének, amely folyamatosan magas színvonalon teljesül.
„Óvoda – Kispatak. Mennyi-mennyi hasonlóságot rejt e két elnevezés tartalma. A patak csöppnyi esőcseppeket fogad magába, terelget gonddal, szeretettel. Utat enged a gyorsabbaknak, felkarolja a gyöngébbeket. Partjai, mint ölelő karok szelíden, lágyan mutatják a helyes utat a vízcsepp-gyermekeknek. Végig e kicsiny falun át a nagyvilágig. Mert a patak is útjára engedi gyermekeit, mikor megerősödve, felfedezve a világot a folyóig érnek. A patak otthont ad, védelmet nyújt az apró halnak, a törékeny pillangónak, a vadorzó piócának, a szeleburdi vízipóknak, a bámészkodó békának, a lustán lengő nádnak és mindenkinek, aki rátalál.
…mint ahogyan mi is, itt a Kispatak Óvodában.”
(részlet a Kispatak Óvoda „A természet útjain-természetes neveléssel” című Pedagógiai Programjából)